dr hab. inż.
Danuta Bryja
prof. PWr

Kierownik Pracowni Kolejowej

Z-ca Kierownika Katedry Mostów i Kolei

Prodziekan ds. Studiów Zagranicznych
i Współpracy z Katedrami

                   

                             

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 

Politechnika Wrocławska 
Wybrzeże Wyspiańskiego 41, 50-370 Wrocław,              

bud. H-3, pok. 1.18, tel./fax. +48 (71) 320-23-32

 

Witam na mojej internetowej stronie domowej. 
Obecnie dostępne są  następujące informacje:

 

1.   ogłoszenia

2.   informacje o konsultacjach

3.   terminy zajęć dydaktycznych

4.   materiały dydaktyczne do przedmiotów Koleje – Podstawy
i Teoria Nawierzchni Szynowych (w przygotowaniu)

5.   materiały dydaktyczne do przedmiotu Dynamika Układów Ciągłych: wykład i ćwiczenia – w przygotowaniu)

6.   informacje o publikacjach naukowych

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2020