dr hab. inż.
Danuta Bryja
prof. uczelni

Kierownik Pracowni Kolejowej

w Katedrze Mostów i Kolei

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadr

                   

                             

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 

Politechnika Wrocławska 
Wybrzeże Wyspiańskiego 41, 50-370 Wrocław,              

bud. H-3, pok. 1.18, tel./fax. +48 (71) 320-23-32

 

Witam na mojej internetowej stronie domowej. 
Obecnie dostępne są  następujące informacje:

 

1.   ogłoszenia

2.   informacje o konsultacjach

3.   terminy zajęć dydaktycznych

4.   materiały dydaktyczne (do przedmiotu Koleje - Podstawy, Teoria Nawierzchni Szynowych)

5.   materiały dydaktyczne (do przedmiotów Podstawy Dynamiki Budowli, Dynamika Budowli,
Mechanika Ogólna i Podstawy Statyki Budowli)

6.   informacje o publikacjach naukowych

 

 

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019