Dr hab. inż. Danuta Bryja
prof. nadzw. PWr

Kierownik Pracowni Kolejowej

w Katedrze Mostów i Kolei

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadr

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 

 

Politechnika Wrocławska 
Wybrzeże Wyspiańskiego 41, 50-370 Wrocław,               

bud. H-3, pok. 1.18, tel./fax. +48 (71) 320-23-32

 

Witam na mojej internetowej stronie domowej. 
Obecnie dostępne są  następujące informacje:

 

1.   terminy egzaminów ................ - do pobrania w pliku Word

2.   ogłoszenia 

3.   informacje o konsultacjach

4.   terminy zajęć dydaktycznych

5.   wyniki egzaminu – wykład z ……………….., studia stacjonarne II stopnia
- do pobrania w pliku Word

6.   wyniki egzaminu – wykład z ……………….., studia niestacjonarne II stopnia
 - do pobrania w pliku Word  

7.   wyniki kolokwium – ćwiczenia z ……………., studia stacjonarne I stopnia
- do pobrania w pliku Word 

8.   okładka projektu - do pobrania w pliku Word 

9.   materiały dydaktyczne (do przedmiotu Koleje - Podstawy, Teoria Nawierzchni Szynowych)

10. materiały dydaktyczne (do przedmiotów Podstawy Dynamiki Budowli, Dynamika Budowli,
Mechanika Ogólna i Podstawy Statyki Budowli)

11. informacje o publikacjach naukowych

 

Redakcja Wydawnictw W-2 : Wzory stron redakcyjnych:

strona tytułowa (1) – raport PRE
strona tytułowa (1) – raport SPR (lub U)
strona tytułowa (1) – raport PRE praca doktorska
strona redakcyjna (2) raportu PRE

strona redakcyjna (2) raportu SPR (lub U)
strona redakcyjna (2) raportu PRE praca doktorska
PROCEDURA

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2018