dr inż. Jacek Makuch

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Pracownia Kolejowa Katedry Mostów i Kolei


budynek H3 pokój 1.14
jacek.makuch@pwr.wroc.pl

 • Terminy konsultacji !!! UWAGA ZMIANA !!!
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć
 • Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych
 • Uwagi dotyczące konsultowania projektów
 • Materiały dla dyplomantów
 • Moje publikacje

 • Strona internetowa Pracowni Kolejowej Katedry Mostów i Kolei
 • Strony internetowe PKP PLK z: instrukcjami; Standardami Technicznymi; interaktywną mapą linii kolejowych
 • Strony internetowe Urzędu Transportu Kolejowego z: Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności; publikacjami
 • Strony internetowe z mapami: Polski (Geoportal); Wrocławia (ZGKiKM); Wrocławia (SIP)
 • Strona internetowa z oprogramowaniem dla studentów i pracowników PWr

 • Filmy o tematyce kolejowej

  nie szukaj mnie na Facebooku (choć na Youtube - to i owszem !)

  data ostatniej aktualizacji: 12.06.2020