dr inż. Jacek Makuch

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Katedra Mostów i Kolei


budynek H3 pokój 1.14
jacek.makuch@pwr.wroc.pl
!!! UWAGA !!!

Strona zawiera treści niebezpieczne

(czytaj wyjaśnienie na dole strony)

 • Terminy konsultacji (również w sesji)
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć (strona sukcesywnie likwidowana - czytaj wyjaśnienie na dole strony)
 • Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych
 • Uwagi dotyczące konsultowania projektów
 • Materiały dla dyplomantów (!!!UWAGA - nowe tematy na 2017!!!) (strona sukcesywnie likwidowana - czytaj wyjaśnienie na dole strony)
 • Moje publikacje

 • Strona internetowa Pracowni Kolejowej Katedry Mostów i Kolei
 • Strona internetowa koła naukowego studentów specjalności ITS
 • Strony internetowe PKP PLK z: przepisami kolejowymi; warunkami technicznymi modernizacji lub budowy linii kolejowych do 200 i 250 km/h; interaktywną mapą linii kolejowych
 • Strona internetowa Urzędu Transportu Kolejowego z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności
 • Strony internetowe z mapami: Polski (Geoportal); Wrocławia (ZGKiKM); Wrocławia (SIP)
 • Strona internetowa z oprogramowaniem dla studentów i pracowników PWr

 • Filmy o tematyce kolejowej

  data ostatniej aktualizacji: 11.07.2017
  WYJAŚNIENIE:
  W dobrej wierze, na mojej stronie zamieszczałem wyselekcjowane (moim zdaniem najlepsze) przykłady rysunków i opisów w wersjach nieedytowalnych (czyli do obejrzenia, a nie do "spiratowania") - jako materiały pomocnicze do wykonania projektów i prac dyplomowych.
  Niestety, ostatnio dwójka moich dyplomantów, korzystając z tych materiałów, doprowadziła do sytuacji, że fragmenty ich prac dyplomowych były bardzo podobne - co przez recenzenta (pomocniczego) zostało potraktowane jako PLAGIAT !!!
  W celu uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji, podjąłem decyzję o usunięciu z mojej strony wszelkich potencjalnie "plagiatogennych" treści.
  Studenci! Bądźcie czujni - jak mawiali komicy z Monty Pythona: "nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji".